Výluka liniek 65 67 75 78 79 201 202 N70 a N72 na Kazanskej (11. – 19.8.2018)

#6858 vychádza z obratiska Cintorín Vrakuňa (© Max, web: imhd.sk)

Počas likvidácie nadchodov bude premávka vedená obchádzkou cez Korytnickú ulicu.

 

Od 11. do 19. augusta 2018 bude z dôvodu demontáže nadchodov úplne vylúčená premávka MHD na Kazanskej ulici. Premávka bude vedená obojsmerne obchádzkovou trasou Uzbecká – Korytnická – Dvojkrížna. Nočné linky N70 a N72 budú presmerované už od noci 10./11. augusta 2018 a do noci 18./19. augusta.

Počas výluky nebudú obsluhované zastávky Hronská a Dudvážska na Kazanskej ulici. Náhradné zastávky budú na Uzbeckej, Korytnickej a Dvojkrížnej ulici.

Dotknuté linky budú premávať nasledovne:

 • Linky 65 75 202 N72 budú premávať medzi zastávkami Toryská a Čiližská/Žitavská obojsmerne cez Uzbeckú, Korytnickú a Dvojkrížnu.

  • Na obchádzke zastavia na zastávkach Bodrocká (zastávka 67 na Uzbeckej), Latorická (náhradná na Korytnickej pri Latorickej ul.) a Kazanská (náhradná na Dvojkrížnej ul. pri Kazanskej ul.)

 • Linka 67 pôjde medzi zastávkami Korytnická a Čiližská/Žitavská obojsmerne cez Korytnickú a Dvojkrížnu, kde zastaví na zastávkach Latorická a Kazanská.

  • Okrem zastávok Hronská a Dudvážska neobslúži ani svoju zastávku Bodrocká.

 • Linka 78 pôjde medzi zastávkami Toryská a ŽST P. Biskupice obojsmerne cez Uzbeckú, Korytnickú, Učiteľskú a Odeskú/Orenburskú.

  • Smerom k ŽST P. Biskupice zastaví na zastávkach Bodrocká, Korytnická, Nákupná, Učiteľská (všetky ako 67) a Ul. 8. mája (ako 70).

  • Smerom do mesta zastaví na zastávkach Petőfiho (ako 70), Nákupná, Korytnická a Bodrocká (ako 67).

 • Linka 79 pôjde medzi zastávkami Toryská a ŽST P. Biskupice obojsmerne cez Korytnickú a Uzbeckú, kde zastaví na zastávkach Bodrocká a Latorická.

 • Linka 201 bude premávať po skrátenej trase len v úseku Hlavná stanica – Cintorín Vrakuňa, od Cintorína Vrakuňa pôjde náhradný autobus X71 na Čiližskú.

  • V smere na Čiližskú bude potrebné pri prestupe medzi linkami 201 a X71 vykonať presun medzi výstupnou zastávkou Cintorín Vrakuňa na parkovisku a zastávkou Cintorín Vrakuňa na Popradskej (v smere do centra). 

  • Pri ceste na Hlavnú stanicu bude priamy prestup na zastávke Cintorín Vrakuňa na Popradskej smerom do centra.

 • Náhradná linka X71 bude premávať po trase Cintorín Vrakuňa – Popradská – Vrakunská – Uzbecká – Korytnická – Dvojkrížna – Čiližská.

  • Na trase zastaví na všetkých trolejbusových zastávkach a náhradných zastávkach Bodrocká, Latorická a Kazanská ako linka 202.

  • Zastávku Cintorín Vrakuňa na Popradskej ul. obslúži v oboch smeroch ako linka 202.

 • Linka N70 bude presmerovaná iba v smere na Hlavnú stanicu medzi zastávkami ŽST P. Biskupice a Toryská cez Korytnickú a Uzbeckú, pričom zastaví na náhradných zastávkach Latorická a Bodrocká. Od zastávky Toryská pokračuje na Hlavnú stanicu po stálej trase.

 

X