Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie miestneho zisťovania a ústneho rokovania, stavebník: FELD s.r.o., stavba: „Areál pri mototechne“

X