Výzva k občanom – záujemcom o členstvo v okrskových volebných komisiách v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

X