Rozhodnutie

Stavba:  Rodinný dom – rekonštrukcia a zobytnenie podkrovia
Stavebník:  NKT Utilities, s.r.o., Miletičova 9A, 821 08 Bratislava
Miesto st.:  Priehradná ul., Bratislava k.ú. Vrakuňa

thumbnail of SKM_C454e18070416110

dokument

X