Rozhodnutie č. SP/151/546/2018/SÚ/JF-54 zo dňa 27.06.2018

Zmena dokončenej stavby rekreačného objektu na rodinný dom – prístavba, nadstavba, stavebné úpravy, Bratislava, Levanduľová ulica, rekreačný objekt súpisné č. 13166 na parcele č. 2229/2 a parcela č. 2229/1, kat. územie Vrakuňa.
dokument

 

X