Vo  štvrtok dňa  5.07.2018 o 9:00 hod. plánujeme začať s opravou poškodeného krytu komunikácie Kazanská ulica v smere od Dvojkrížnej po cca ulicu Nákovná smer Slovnaft. Celkovo sa jedná o plochu cca 8000m2 čo predstavuje pri štandardnej šírke jazdného pruhu 3.5 m  dĺžku  cca 2300m jazdného pruhu Predpokladané ukončenie prác podľa povolení je  30.7.2018 o 4:00 hod. Oprava spočíva v odfrézovaní  poškodeného krytu komunikácie  o hrúbke 12cm a položení  nového asfaltového krytu.

Vo štvrtok  dňa 5.07.2018  začíname opravovať prepad v komunikácii na Vrakunskej  ulici v smere od Baltskej na Uzbeckú, cca 50m pred LIDLOM. Počas opravy prepadu budú obchádzkové trasy ( z dôvodu uzatvorenia jazdného pruhu v smere z mesta )  vyznačené dočasným dopravným značením podľa  POD. Predpokladané ukončenie prác  v zmysle povolenia je  8.7.2017 o 24:00 hod.

V utorok   10.07.2018 o 9:00 hod. plánujeme začať s opravou poškodeného krytu komunikácie Uzbecká  ulica  cca od BILLY  po Kazanskú  ulicu v celej šírke. Celkovo sa jedná o plochu cca 1500m2 čo predstavuje  pri štandardnej šírke jazdného pruhu 3.5 m  dĺžku  cca 430m jazdného pruhu. Predpokladané ukončenie prác podľa povolení je  22.7.2018 do 24:00 hod.

X