Vec: – Informácia o začatí správneho konania – na základe žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín a krovín z dôvodu výstavby KR železničného mosta v km 7,892 trate Bratislava Nové Mesto- Dunajská Streda (Zelený most)

thumbnail of Oznámenie o zač. výrub.kon.-železnice

dokument

X