Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Mestská časť Bratislava II – Vrakuňa ohlasovňa pobytov v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 podľa § 7 ods. 1 písm. f) zrušila dňa 04.05.2018 trvalý pobyt

Roman Šelestiak, rok nar. 1974

Miesto nového trvalého pobytu :  Bratislava II. mestská časť Vrakuňa.

dokument oznámenie

thumbnail of oznamenie_o_zruseni_tp

X