Víťazné projekty Občianskeho rozpočtu 2017 vo Vrakuni sú známe

Vrakunčania sa zapojili do hlasovania o využití 8 000 EUR z Občianskeho rozpočtu v štyroch základných kategóriách, ktoré sa konalo v mesiaci September. Mestská časť Bratislava – Vrakuňa prijala 432 platných hlasov. Hlasovanie prebehlo cez online formulár na oficiálnej stránke mestskej časti. Realizáciu projektov zabezpečí mestská časť postupne v dvoch fázach. V prvej z občianskeho rozpočtu a v druhej z rozpočtu v roku 2018. Občiansky rozpočet umožňuje obyvateľom Vrakune spolurozhodovať o využití časti prostriedkov z rozpočtu mestskej časti.

Medzi víťazné projekty sa rozdelí celkovo 8 000 EUR. V každej kategórii je víťazný návrh s najväčším počtom hlasov. Realizovať sa teda bude 8 projektov – dva víťazné z každej kategórie. Aktuálne sa už zamestnanci mestskej časti zaoberajú víťaznými projektmi, ako aj časovým harmonogramom ich realizácie. O realizáciách jednotlivých projektov bude mestská časť Bratislava – Vrakuňa priebežne informovať.

Víťaznými projektmi Občianskeho rozpočtu na rok 2017 sú:

V kategórii Sociálne veci
Rekonštrukcia detského ihriska Stavbárska – Poľnohospodárska – Rajecká – 286 hlasov
Bezplatné právne, finančné a osobné poradenstvo pre obyvateľov v núdzi v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa – 125 hlasov

V kategórii Kultúra
Kultúrna jeseň vo Vrakuni – 246 hlasov
Tvorivé dielne pre deti z Vrakune – 183 hlasov

V kategórii Šport
Zväčšenie ihriská vo vrakunskom lesoparku – 223 hlasov
Revitalizácia Hokejbalového ihriska – 165 hlasov

V kategórii Životné prostredie
Posilnenie mikroklímy sídliska prostredníctvom výsadby stromov – 239 hlasov
Ihrisko na Pešej zóne – 200 hlasov

Kompletné výsledky hlasovania za jednotlivé návrhy vo všetkých kategóriách nájdete v prílohe.

 

SOCIÁLNE VECI

 • Zriadenie a propagácia komunitného centra CharityPoint
 • Bezplatné právne, finančné a osobné poradenstvo pre obyvateľov v núdzi v mestskej časti Bratislava Vrakuňa
 • Rekonštrukcia detského ihriska (Stavbárska-Poľnohospodárska-Rajecká)

KULTÚRA

 • Kultúrna jeseň vo Vrakuni
 • Tvorivé dielňe pre deti z Vrakune
 • Vrakunský talent
 • Októbrer – mesiac úcty k starším
 

ŠPORT

 • Revitalizácia Hokejbalového ihriska
 • Zväčšenie ihriska vo Vrakunskom lesoparku
 • Podpora športového talentu – Nina Geršiová
 • Skáče celá Vrakuňa
 • Futbal pre každého

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 • Posilnenie mikroklímy sídliska prostredníctvom výsadby stromov
 • Rekonštrukcia chodníka medzi križovatkou Žitavská a Dvojkrížna a križovatkou Dvojkrížna a Kazanská
 • Chodník medzi budovami na Čiližskej a na Vážskej
 • Bezbariérový prechod cez Jedľovú
 

 

X