Oznámenie o prerušení dodávky vody z verejného vodovodu dňa 26.4.2017 od 8-11 hod. na ul. Majerská v Bratislave

Oznam na dvere o prerušení dodávky vody z verejného vodovodu dňa 26.4.2017 od 8-11 hod. na ul. Majerská v Bratislave