Oznámenie o prerušení dodávky vody z verejného vodovodu, ul. Majerská

X