Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2017 vybraných takmer 500 obcí, medzi nimi aj Bratislava. Zisťovanie sa uskutoční od 10. apríla do 29. mája 2017. V tomto období vybrané domácnosti aj v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitných poverením. Všetky informácie a názory, ktoré im v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely.

X