Mestská časť Bratislava-Vrakuňa predáva formou dobrovoľnej dražby byt  – garsónku s loggiou č. 320 o výmere 23,1 m2

a spoluvlastnícke podiely na pozemkoch na Rybničnej 10191/61B v Bratislave, 3.p., k. ú. Vajnory, najnižšie podanie 40 600,00 Eur,

viac informácií na www.vrakuna.sk, na úradnej tabuli na Šíravskej 7 v Bratislave

alebo osobne na miestnom úrade, odbor právny a  správy majetku, Poľnohospodárska 27/B v Bratislave,

alebo www.drazobnaspolocnost.sk

X